Sütçocukluğu ve okul döneminde COVID-19’un klinik belirti ve bulguları


Creative Commons License

Öncel S.

Çocuk Enfeksiyon ve COVID-19, Ateş Kara, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.42-45, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.42-45
  • Editörler: Ateş Kara, Editör

Özet

2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) çocuklarda hafif seyretmekte, bunun kesin nedeni ise, henüz bilinememekle birlikte, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörleri ve çocuklarda erişkinlere göre daha sıklıkla bulunan başka solunum yolu virüslerinin oluşturduğu interferans kavramları üzerinden açıklanmaktadır. COVID-19’lu çocukların önemli bir kısmının asemptomatik olduğu, semptomatik olanlarda ise en sık olarak ateşin görüldüğü, bunu öksürüğün ve gastrointestinal semptomların izlediği bildirilmiştir. Çocuklarda COVID-19’a bağlı hastane ve yoğun bakım gereksiniminin çok düşük olması, çocuklarda hastalık seyrinin hafif olmasının doğal sonucudur. Bu makalenin yazıldığı tarihe kadar pediatrik COVID-19 ile ilişkili olabilecek ansefalit, yalnızca tek bir çocukta bildirilmiş, miyokardit ise bildirilmemiştir; ancak çocuk hastalarımızdan birinde makrofaj aktivasyon sendromuyla birlikte posterior reversibl ansefalopati sendromunun bulunması kayda değerdir.

The coronavirus disease of 2019 (COVID-19) has a benign course in childhood, the reason for which is not yet understood, but is explained through angiotensin converting enzyme 2 receptors and interference induced by other respiratory viruses, which are found in greater abundance in children.
It was reported that the majority of children with COVID-19 are asymptomatic. The most frequent symptom is fever, followed by cough and gastrointestinal symptoms. Very infrequent requirements of hospitalization and intensive care due to pediatric COVID-19 is the natural consequence of mild course of this disease in children. Up till now, encephalitis that may be attributed to the COVID-19 has been reported only in one child whereas no pediatric myocarditis cases occurred due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; nevertheless it is noteworthy that one of our patients had macrophage activation syndrome together with posterior reversible encephalopathy syndrome.