Identity Problem Of Public Administration In Historical Context And The Development Of Discipline In Turkey


Creative Commons License

Cesur A.

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.27, pp.769-781, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilim alanında bir disiplinin, araştırdığı alanı, alanının sınırlarını, araştırmada kullandığı yöntemleri yani metodolojisini,

terminolojisini ve kendine ilişkin kapsayıcı bir tanımı ortaya koyması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda söz konusu disiplinin

özgünlüğünü ve dolayısıyla kimliğini ifade eder. Bu bağlamda kamu yönetimi disiplinine baktığımızda, ortaya çıkışından

günümüze nasıl tanımlanabileceğine, çalışma alanının ne olması gerektiğine, siyasetten ayrı tutulup tutulamayacağına ilişkin

birbirinden farklı görüş ve yaklaşımların ileri sürüldüğü görülmekte, buna bağlı olarak da akademik yazında disiplinin bir kimlik

sorunuyla karşı karşıya kaldığı dile getirilmektedir.

Çalışmanın amacı, bir disiplin olarak kamu yönetiminin Türkiye’deki gelişim çizgisini tarihsel süreçteki kimlik tartışmaları

üzerinden okumak, bu tartışmalar nezdinde dönem dönem değişen konumlanışını ve çoğu zaman karşılaştığı kimlik krizi

sorunsalını tarihsel bağlama oturtmaya çalışmaktır. Bu bağlamda nitel tasarımlı ve literatür taramasına dayalı olan çalışmada,

konunun tarihsel olarak temellendirilmesi, kamu yönetimi disiplininin gelişim çizgisini daha iyi anlayıp yorumlayabilmeye

katkı sağlayacak ve aynı zamanda kimlik sorunsalı ekseninde disiplinin geleceğine dair yapılacak öngörülere belli ölçüde ışık

tutacaktır.