Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Örgüt Performansa Etkisi: Denizcilik Sektöründe Bir Uygulama


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Alkan G.

Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.58, pp.829-839, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 58
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jsir.2018.2596
  • Journal Name: Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.829-839
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan deniz ulaştırma işletmelerinin sahip olduğu ve rekabette avantaj yaratan

maddi olmayan kaynaklardan entelektüel sermaye bileşenlerinin, örgüt performansı üzerindeki etkisini ortaya çıkartmaktır. Bu amaca

yönelik olarak deniz ulaştırma işletmelerindeki yöneticilerden anket yöntemiyle elde edilen veriler, önerilen araştırma modeli

kapsamında SPSS 21 ve AMOS 21 istatistiksel paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, entelektüel

sermaye bileşenlerinden insan sermayesinin ve yapısal sermayenin örgüt performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu,

ilişkisel sermayenin ise örgüt performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular birlikte

değerlendirildiğinde, araştırma kapsamındaki deniz ulaştırma işletmelerinde insan ve yapısal sermayeye, ilişkisel sermayeden daha

fazla önem verildiği ve buna bağlı olarak da insan ve yapısal sermayenin daha iyi yönetildiği anlaşılmaktadır.