THE MODERNIST INFLUENCE ON QUEER VISION: MARK RAVENHILL'S MOTHER CLAP’S MOLLY HOUSE


Dirim Kılıç H.

Modernism and Postmodernism Studies Conference, 2020, 23 - 24 July 2020, pp.50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.50
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Queer theory is one of the theories that is regarded as an outcome of postmodern condition and its philosophical questionings. Its rejection of stable gender identities develops out of post-structuralist challenges to a binary understanding of the world, while its inclusive approach to marginalised and unrepresented sexual identities is linked to the postmodernism’s proliferating and decentralising politics. This closely-knit connection between postmodernism and queer, however, usually shadows the deeper and less recognised legacy between modernism and queer. When the literary modernism and queer theory are re-examined side by side, it becomes possible to interpret queer as an offspring of both modernism and postmodernism. Queer theory and queer works benefit highly from modernism. Both modernism and queer present sexuality as fluid, challenge the linear and heteronormative understanding of time and both are politically assertive. This paper analyses this connection from both a theoretical and a literary perspective. Mark Ravenhill’s Mother Clap’s Molly House, one of the earliest queer plays of British theatre, illustrates this connection as a representative queer text with modernist undertones.

Keywords: Queer theory, literary modernism, queer modernism, Mark Ravenhill, gender studies, 

 Öz

Queer kuramı postmodern durumun ve postmodernizmin sorgulamalarının bir sonucu olarak görülmektedir. Kuramın sabit cinsel kimlikleri reddi postyapısalcı düşüncenin ikili dünya görüşüne yönelik sorgulamalarından doğmuş, ötekileştirilmiş ve temsil dışı cinsel kimliklere yönelik kucaklayıcı tavrı ise postmodernizmin çoğulcu ve merkezleştirme karşıtı görüşleriyle bağlantılı olarak gelişmiştir. Postmodern ve postyapısalcı kuramlar ile queer düşünce arasındaki bu yakın ilişki, çoğu zaman queer ve modernizm arasındaki derin ama çok da göz önünde olmayan bağlantıyı gölgeler. Modernist yazın ve queer kuram bir arada incelendiğinde queer düşünceyi postmodernizm kadar modernizmin de bir ürünü olarak değerlendirmek mümkün olur. Değişken cinsel kimlikleri temsil biçimleri, doğrusal ve heteronormatif zaman algısına meydan okuyuşları ve politik iddiaları bakımından queer eserler modernizmden büyük ölçüde faydalanmaktadır. Modernizm ve queer arasındaki bağlantıyı kuramsal ve edebi açılardan inceleyen bu çalışma İngiliz tiyatrosununun ilk queer eserlerinden olan Mark Ravenhill'in Mother Clap’s Molly House adlı oyununu modernist öğeler içeren queer bir metin olarak ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Queer Kuram, modernizm, queer modernizm, Mark Ravenhill, cinsiyet çalışmaları