Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Nazokomial İnfeksiyonlar ve İnfeksiyon Risk Faktörlerinin İrdelenmesi


GÜNDEŞ S., BAYKARA Z. N. , ÖZDAMAR A. D. , bozkurt n., wilke a., TOKER K.

Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)