İzmit Körfezi Sapanca Gölü Havzasının güneyindeki Kuvaterner stratigrafisi ile ilişkili yüzey kırıklarının tektonik anlamı


DOĞAN B. , BARKA A., TUTKUN S. Z. , MERAY U.

İ.T.Ü Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, Turkey, 21 - 22 May 2001, pp.56-57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-57
  • Kocaeli University Affiliated: No