Avrupa Birliği ve Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Verilen Teşviklerin İncelenmesi


YÜCEL U., ÖZDEMİR E., AYAZ M.

5. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ (IMASCON) 2020 BAHAR, Kocaeli, Turkey, 19 June 2020, vol.1, pp.180-192

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180-192
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Renewable energy meets our energy needs, making our environment more livable and enabling the transfer of existing resources to future generations. Increasing the sensitivity of people has influenced the shaping of the energy policies of the states and studies on clean energy sources and energy production have gained speed along with energy efficiency. However, the high costs of renewable energy sources limit the transition to clean energy sources. Considering the environmental impacts, the use of renewable energy sources has become mandatory, and decisions have been made in the green environment axis in the direction of the United Nations and the European Union. Against the low costs of fossil fuels, renewable energy generation technologies are supported by governments to achieve targeted production levels. In our article, Denmark, the European Union countries, Britain, Germany and countries in the region are encouraged to switch to renewable energy sources in Turkey were examined.

Yenilenebilir enerji, enerji ihtiyacımızı karşılarken çevremizi daha yaşanılır kılmakta ve mevcut kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlamaktadır. İnsanların duyarlılığının artması, devletlerin enerji politikalarının şekillenmesine etki etmiş ve enerji verimliliği ile beraber temiz enerji kaynakları ile enerji üretimi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerinin yüksek olması, temiz enerji kaynaklarına geçişi sınırlamaktadır. Çevresel etkiler göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu hale gelmiş, bu yönde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde yeşil çevre ekseninde kararlar alınmıştır. Fosil yakıtların düşük maliyetlerine karşı, yenilenebilir enerji üretim teknolojileri hükümetlerce desteklenerek hedeflenen üretim düzeylerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Makalemizde Avrupa Birliği ülkeleri olan Danimarka, İngiltere, Almanya ve bölge ülkesi Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için teşvikler incelenmiştir.