Küçük İşletmelerin İşgücü Arzına İlişkin Karşılaştığı Sorunlar Sakarya Ticaret Borsası na Kayıtlı Tel SüpürgeÜreticileri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Yenihan B.

Karatahta İş Yazıları Dergisi, pp.155-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Karatahta İş Yazıları Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-171

Abstract

Bu çalışma, Sakarya Ticaret Borsası’na kayıtlı tel süpürge üreticilerinin işgücü sorunlarını ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla, coğrafi alan olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılmıştır. Nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan mülakat tekniği kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve kayıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. Karşılaşılan sorun alanları yeterli sayıda eleman bulunmaması, sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği ve devlet desteğinin olmaması şeklinde üç boyuta indirgenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, tel süpürgeciliğin tanıtımı ve özendirilmesi adına çırak okulları ve meslek edindirme kursları ile ortak hareket edilmesi, sosyal güvenlik primlerinin gözden geçirilmesi adına sosyal diyalog mekanizmasına işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca, devletin tel süpürge üreticileri ve ilgili meslek örgütleri ile olan iletişimin güçlendirilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli birimler oluşturulması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.