Anadolu Kentlerinden Örneklerle Kamusal Alanda Çağdaş Sanat Uygulamaları ve Yerel Yönetimler


BAŞAR S.

Sanatta Anadolu aydınlanması Bireysellik Ulusallık Evrensellik-Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.175

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.175