Kokunun Aermod Dağılım Modeli ile Modellenmesi: Kocaeli Örneği


ERGÜN B., PEKEY H. , PEKEY B. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019