ANTRENÖR VE SPORTİF EĞİTİM UZMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ


Creative Commons License

Başbuğa B., Karagün E. , Ekiz Z. D.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.17-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching
  • Page Numbers: pp.17-26

Abstract

ORGANIZATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION LEVELS OF COACH AND SPORTIVE TRAINING  EXPERTS 

 

 

Abstract The aim of this research is to compare organizational stress and job satisfaction levels of trainer and sportive training experts.  For this purpose, 59 male and 42 female totally 101 employees working in Istanbul Provincial Youth Services and Sports Provincial Directorate were applied to  "Minnesota Satisfaction Scale", which was translated into Turkish by Baycan (1985) for validity and reliability studies, and "Business Stress Scale of University Teaching Staff" developed by Balcı (1993) for evaluating their stress level by random sampling. When the data were analyzed by SPSS 21.00 package program, For Organizational Stress Scale; there were no significant results were found, according to the gender, age and duration of work, tenure and educational situation. With regards to job satisfaction there were no significant differences according to gender, age of work and age, except that there were significant differences according to the level of education and the field of work(department). When job satisfaction and organizational stress scales were compared, significant results were seen. 

 Keywords: Job Satisfaction, Organizational Stress, Stress, Sporty Education Expert.  

 

Özet Bu araştırmanın amacı, antrenör ve sportif eğitim uzmanlarının örgütsel stresi ile iş doyum düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan 59 erkek, 42 kadın toplam 101 gönüllü kurum personeline tesadüfi yöntemle stres düzeylerinin ölçülmesi için Baycan (1985) tarafından Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan “Minnesota Doyum Ölçeği”  ile Balcı (1993) tarafından geliştirilen ve “Üniversite Öğretim Elemanlarının İş Stresi” ölçekleri uygulanmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket programıyla analiz edildiğinde Örgütsel Stres ölçeğinde; cinsiyet, yaş ve çalışma süresi, görev ve eğitim durumuna göre sonuçların anlamsız olduğu görülmüş. İş doyumu açısından; cinsiyet, çalışma yılı ve yaşa göre sonuçların anlamsız olduğu, eğitim düzeyi ve görev alanı(çalışılan birim) durumuna göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. İş doyumu ve örgütsel stres ölçekleri karşılaştırıldığında ise anlamlı sonuçlar görülmüştür. 

 Anahtar Sözcükler: İş Doyumu, Örgütsel Stres, Stres, Antrenör, Sportif Eğitim Uzmanı.