ANTRENÖR VE SPORTİF EĞİTİM UZMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ


Creative Commons License

Başbuğa B., Karagün E. , Ekiz Z. D.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, cilt.7, ss.17-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching
  • Sayfa Sayısı: ss.17-26

Özet

Özet Bu araştırmanın amacı, antrenör ve sportif eğitim uzmanlarının örgütsel stresi ile iş doyum düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan 59 erkek, 42 kadın toplam 101 gönüllü kurum personeline tesadüfi yöntemle stres düzeylerinin ölçülmesi için Baycan (1985) tarafından Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan “Minnesota Doyum Ölçeği”  ile Balcı (1993) tarafından geliştirilen ve “Üniversite Öğretim Elemanlarının İş Stresi” ölçekleri uygulanmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket programıyla analiz edildiğinde Örgütsel Stres ölçeğinde; cinsiyet, yaş ve çalışma süresi, görev ve eğitim durumuna göre sonuçların anlamsız olduğu görülmüş. İş doyumu açısından; cinsiyet, çalışma yılı ve yaşa göre sonuçların anlamsız olduğu, eğitim düzeyi ve görev alanı(çalışılan birim) durumuna göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. İş doyumu ve örgütsel stres ölçekleri karşılaştırıldığında ise anlamlı sonuçlar görülmüştür. 

 Anahtar Sözcükler: İş Doyumu, Örgütsel Stres, Stres, Antrenör, Sportif Eğitim Uzmanı.