Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma -III


Taşoğlu N. (Editör)

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Umuttepe Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli

Özet

Bu kitapta yer alan bölümler; halkla ilişkiler alanındaki spesifik uzmanlık alanlarını incelemekten çok halkla ilişkiler uzmanlığının getirdiği sorumluluk, görev alanları ve ilişki odakları üzerine kurgulanmıştır. Kitapta; mesleğin ve uzmanlığın web sözlüklerindeki algılanışı ve temsili, iletişim fakültelerinde verilen derslerin sektörde uzmanlşamaya ne ölçüde hizmet edebildiği, halkla ilişkiler ve gazetecilik arasındaki bağımlılık modeli ve halkla ilişkilerin bir haber kaynağı olarak gazetecilik unduru haline gelmesinin yarattığı medya ortamı, yeşil pazarlama ile halkla ilişkiler ilişkisi, sivil toplum örgütlerinin halkla ilişkiler çalışmaları, halkla ilişkiler ajanslarının kültür yapılarının kurumsal kültür sınıflandırması konularına yer verilmiştir.