17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ni oluşturan Aktif Yüzey Kırığının Jeolojik İncelemesi


TUTKUN S. Z., ÖZER M. F., DOĞAN B., KAVAK K. Ş., ÖZDEN S.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 99/2-3, vol.2, no.3, pp.9-11, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)