Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma


CEYLAN A., KESKİN H., EREN Ş.

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)