Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma


CEYLAN A. , KESKİN H., EREN Ş.

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)