Gençlik Dönemi Ruh Sağlığı Açısından Beden Eğitimi ve Spor Dersi


Karagün E.

in: İnter - Disipliner Yaklaşımla gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin görgün baran,mehmet çakır, Editor, Hacettepe Taç Kitapçılık, Ankara, pp.1-707, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Hacettepe Taç Kitapçılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-707
  • Editors: Aylin görgün baran,mehmet çakır, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Gençlik döneminde oluşan fizyolojik ve psikolojik değişimler, gerek bedensel gerek çevresel pek çok sorunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta, ortaya çıkan bu sorunlarla başetmede de spora yönlendirmelerin yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Türk eğitim sisteminde içerisinde sporu barındıran ve eğitim gören her bir bireyin zorunlu aldığı bir ders olan “Beden Eğitimi ve Spor Dersine” karşı öğrencilerin yaklaşımı genellikle olumlu olduğu görülmektedir. Kişilik gelişimi, sosyalleşme, öz güven, iletişim becerilerinin iyileşmesi, çekingenlik, öfke, şiddet gibi sorunlarla baş etmede ve gençlik döneminde oluşan fizyolojik, psikolojik değişimleri desteklemede uzmanlarca önerilen sporun okul ortamlarında müfredatın içerisinde yer alması gençlik ruh sağlığı ve beden eğitimi dersi ilişkisine yönelik planlanmış daha detaylı çalışmaların yapılmasını önemli kılmaktadır. Bu açıdan gençlik dönemi psikolojik özellikleri ve bu dönemde görülen sorunlar, beden eğitimi ve spor dersinin katkısı gibi ana temalar açısından literatürün gözden geçirilerek;  araştırmacılar, eğitimciler ve özellikle spor bilimcilerin farkındalıklarının arttırılması son derece önemli görülmektedir. Gençlerin ruh sağlığı açısından “Beden eğitimi ve spor dersine” dikkat çekmek ve alana katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu makalede de gençlik döneminin psikolojik özellikleri, yaşanan sorunlardan kısaca söz edilecek ve konuyla ilgili araştırmalardan veriler sunulacaktır.  Sporun fizyolojik ve psikolojik yansımaları aktarıldıktan sonra; Beden Eğitimi ve Spor dersinin okullarda uygulanışı ve gençlerin bu derse yönelik yaklaşımları araştırmalarla aktarılacaktır. Gençlik döneminde yaşanan başlıca psikolojik sorun durumlarından olan; öfke, şiddet, çekingenlik, sorumluluk duygusu kazanımı, aile ve çevre ile etkili iletişim, atılganlık, girişimcilik sorunlarının giderilmesinde, öz yeterlik ve öz güven  geliştirilmesinde, ruh sağlığının korunmasında sporun katkılarını veren araştırmalar temel alınarak; Beden eğitimi ve spor dersinin gençlik dönemi açısından etkili ve koruyucu önlemler içerisindeki  yeri tartışılarak öneriler sunulacaktır.

Anahtar sözcükler: Beden eğitimi ve spor dersi, gençlik ruh sağlığı, şiddet