KOLLEKTİF BELLEK OLUŞUMUNDA METİNLERARASILIK: SANAT, MEKÂN, PROPANGANDA GELENEĞİ VE İDEOLOJİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


SAVÇIN E. B., Savçın S. B.

International Academic Social Resources Journal (ASR JOURNAL), vol.6, no.32, pp.2041-2048, 2021 (Peer-Reviewed Journal)