MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDAMEVSİM ÖNCESİ İMMÜNOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ


ÇAĞLAR KILIÇ G., KARDEŞ B., ÇEFLE A. , YAZICI A.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.71, no.3, pp.65-72, 2008 (Other Refereed National Journals)