Karaciğer metastazı iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinom morfolojisinde olan inen kolon yerleşimli adenoskuamöz karsinom


ÖZCAN E. , VURAL Ç.

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey