Demografik Özelliklerin İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Üzerine Etkileri İzmit de Çalışan Eczane Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Yenihan B.

Trakya Üniversitesi İİBF e-Dergisi, cilt.4, ss.15-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Trakya Üniversitesi İİBF e-Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.15-36

Özet

Bu çalışmada, Kocaeli ili İzmit ilçesinde faaliyet gösteren eczanelerde çalışan eczane teknisyenlerinin demografik özeliklerinin iş tatmini düzeyleri ile yaşam tatmini seviyeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yapılan literatür taraması ve anket tekniği ile elde edilen verilerin SPSS 22 programı ile yorumlanması sonucunda, Kocaeli ili İzmit ilçesinde faaliyet gösteren eczanelerde çalışan eczane teknisyenlerinin iş tatmini algıları ile yaşam tatmini algıları arasında bir ilişki olmadığı, ancak demografik özelliklerini hem iş tatmini algıları hem de yaşam tatmini algıları üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüştür. Çalışmanın son bölümünde elde edilen verilerin yorumlanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar incelenmeye çalışılmıştır.