Geriatrik travmalı Hastalarda Eşlik Eden Hastalıkların Travma Etiyolojisindeki Rolünün Araştırılması A 074


YILMAZ S. , KARCIOĞLU Ö., ŞENER S.

7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu, Turkey, 24 November 2004 - 27 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey