Farklı dokulardan izole edilmiş insan mezenkimal kök hücrelerinin FACS kullanılarak immünfenotipik özelliklerinin tanımlanması


ÖNCEL DUMAN B. , ERMAN G., DURUKSU G. , OKÇU A., GACAR G. , KARAÖZ E.

1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Turkey, 28 September - 02 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey