Yarışan Riskler Regresyon Analizi Renin Anjiyotensin Sistemi Blokerlerinin Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Uzun Dönem Mortalite ve Hastaneye Yeniden Yatış Sıklığı Belirleyicileri


BAYDEMİR C. , URAL D., karaüzüm k., BALCİ S. , argan o., karaüzüm i., ...More

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey