Yarışan Riskler Regresyon Analizi Renin Anjiyotensin Sistemi Blokerlerinin Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Uzun Dönem Mortalite ve Hastaneye Yeniden Yatış Sıklığı Belirleyicileri


BAYDEMİR C., URAL D., karaüzüm k., BALCİ S., argan o., karaüzüm i., ...More

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes