Necaşi Rivayetleri Bağlamında Gıyabi Cenaze Namazı ile İlgili Tartışmalar


Creative Commons License

Ayhan M.

İslami İlimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.239-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İslam âlimleri gıyâbî cenaze namazının kılınması hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilaf kendilerine ulaşan hadis rivâyetlerinden ve bunların farklı yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Bazı fakihler konuyla ilgili rivâyetlerden hareketle bu uygulamanın Hz. Peygamber'e özel (hasâisü'n-nebî) olduğunu iddia ederken diğer ulemâ bunun umûmî olduğunu, dolayısıyla herkes için gıyâbî cenaze namazı kılınabileceğini savunmuştur. Bu makalede farklı görüşlere dayanak kabul edilen Necâşî'nin gıyâbî cenaze namazı ile ilgili rivâyetler tahlil edilecektir.