COLLISION EFFECT OF ATTACHED RC STRUCTURES AND PERFORMANCE ANALYSIS IN TIME-FREQUENCY DOMAIN


Creative Commons License

Sak Ö. F. , Beyen K.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, vol.1, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

In our cities, there are many reinforced concrete structures built adjacent to each other. Although some of these structures have earthquake joints, some of them have been constructed completely adjacent. Specification for Buildings to be Built in Seismic Zones (DBYBHY2007) proposes that calculations should be made for certain types of constructions. Earthquake joints are installed at certain distances for certain heights. It is thought that these earthquake joints will prevent the collision effect. However, it has been a matter of curiosity how structural performances will change if they are produced fully adjacent or when story drifts cause collision through earthquake joints. As a case study, series of structures with different heights are analyzed in time domain for specifically selected earthquake input motions. Structural performances inferred from nonlinear analytical runs of the separate and adjacent constructions are discussed. Kinematic parameters obtained from the structures were also examined in the time-frequency domain by the wavelet transform and Hilbert transform. Condition assessment and damage identification studies were carried out to discuss the effects of the seismic joints and adequacy of the seismic joints is proposed.

Şehirlerimizde birbirine bitişik şekilde inşa edilmiş çok sayıda betonarme yapı bulunmaktadır. Bu yapıların bir kısmında deprem derzleri olmasına rağmen bir kısmı tamamen bitişik olarak inşaa edilmiştir. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY2007) bu tip yapılar için belirli yükseklikler için belirli mesafelerde deprem derzleri konulması şartıyla hesap yapılmasını öngörmektedir. Bu deprem derzlerinin çarpışma etkisinin önüne geçeceği düşünülmektedir. Ancak tamamen bitişik olarak imal edilen ya da kat ötelemelerinin deprem derzlerini geçerek çarpışmaya sebep olması durumunda yapısal performansların ne şekilde değişeceği merak konusu olmuştur. Örnek olarak ele alınan farklı yüksekliklerdeki yapıların ayrık ve bitişik nizam olmak üzere zaman tanım alanında analitik olarak doğrusal olmayan yöntemlerle aynı deprem kuvvetleriyle analizleri yapılmış ve çarpışma olması durumunda yapısal performansların ne şekilde değiştiği tartışılmıştır. Yapıdan elde edilen kinematik parametreler zaman-frekans tanım alanında dalgacık ve Hilbert dönüşümleriyle incelenmiştir. Yapı durum değerlendirmesi ve hasar tanılama çalışmaları yapılarak elemanlar üzerindeki çarpışma hasarları tartışılmış ve ideal düşey deprem derzi önerilmiştir.