“HD ve SAPD Hastalarında Plazma Total Homosistein ile Albumin, Folik asit, vit. B12 ve Kt/V Arasındaki İlişki”


KALENDER GÖNÜLLÜ B.

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, KAPADOKYA, Turkey, 5 - 09 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: KAPADOKYA
  • Country: Turkey