Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Türk Denizciliğinin Yeri ve Analizi


Creative Commons License

Ünal A. U., Günay G.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.123-141, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Maritime transportation is indispensable for Turkey due to the fact that more than %90 of world's trade is carried by maritime transportation. Regarding to that five year development plans guide to the economical activities in the first instance then the investments on cultural and social fields including maritime industry. five year development plans effect the existence of the Turkish maritime sector in the World's scene. In this paper; investments, cautions and regulations regarding maritime industry in Turkey is analyzed based on five year development plans. 

Dünya ticari taşımalarının %90’dan fazlası denizyoluyla yapıldığı günümüzde, Türkiye için de denizyolu taşıması vazgeçilmezdir. Buna bağlı olarak ülkemizin gelişmesinde çok önemli bir rol alan beş yıllık kalkınma planları, başta ekonomik faaliyetler olmak üzere kültürel ve sosyal alanda yapılacak yatırımlara yön vermiştir. Yapılan planlı yatırımlar ve düzenlemeler ile Türk denizciliği dünyadaki ticari taşımalarda yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada, beş yıllık kalkınma planları boyunca Türk denizciliğine yapılan yatırımlar, alınan önlemler ve hazırlanan düzenlemeler incelenmiştir.