meme Kanseri ve Tip Diyabetli Meme kanseri Hastalarında Serum Total Oksidan Antioksidan Düzeyleri ve Paraoksanaz1 Arilesteraz Enzim Aktiviteleri


ERALDEMİR F. C. , KUM T., ÜREN N. , ŞAHİN D. , erbay b., MARAL KIR H.

XVI.Klinik Biyokimya Kongresi ve IATDMCT Regional Meeting, 5 - 08 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text