DİZEL-BİYODİZEL-İZOBÜTANOL ÜÇLÜ KARIŞIMLARI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ


Öztürk Y. E., Altınkurt M. D., Türkcan A.

15th. International Combustion Symposium, 17 - 19 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Biyodizel ve alkol gibi alternatif yakıtlar emisyon salınımını düşürmesi ve birçok farklı kaynaktan
üretilebildiğinden içten yanmalı motorlarda kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada dizel-biyodizel
karışımlarına farklı oranlarda izobütanol eklenmesinin performans ve emisyon karakteristiklerine etkileri
araştırılmıştır. Motor testleri common rail enjeksiyonlu, dört silindirli bir dizel motorda 1800 d/dk motor
hızında ve dört farklı motor yükünde (40, 80, 120 ve 160 Nm) gerçekleştirilmiştir. Saf dizel dâhil altı farklı
yakıt karışımı kütlesel olarak hazırlanmıştır. İlk olarak biyodizel ve izobütanolün, dizel ile sırasıyla %20 ve
%15 karışımları (B20 ve I15) test edilmiş, daha sonra artan izobütanol oranlarıyla oluşturulmuş üçlü karışımlar
(I15B20, I25B20 ve I35B20) test edilmiş ve dizel yakıt ile karşılaştırılmıştır. Biyodizel ve izobütanol
ilavesinin özgül yakıt tüketimini dizele kıyasla düşük-orta yük bölgesinde artırdığı ve aradaki farkın yüksek
yüklerde azaldığı görülmüştür. I15B20 ve I15 yakıtları ile 160 Nm yükte dizele en yakın değerde özgül yakıt
tüketimi elde edilmiştir. Yüksek yüklerde üçlü karışımlar genel olarak fren termik verimi ve P
maks değerini
artırmıştır. B20 yakıtı NO
x emisyonlarını genel olarak artırmış olup, tüm yakıt karışımlarında genel olarak
dizele göre NO
x emisyonları artmıştır. Artan izobütanol oranı düşük ve tam yüklerde NOx emisyonlarını
azaltmıştır. I15B20 ve B20 yakıtları ile yüksek yüklerde en iyi özgül yakıt tüketimi sonuçları elde edilmiştir.