2D Investigation of a Wing Concept with a NACA 4412 Airfoil in Ground Effect Operation


Öztürk T., Çınkır Ö. Ç., Ürgün S., Fidan S.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.9, no.3, pp.548-561, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yer etkisinden faydalanarak deniz yüzeyine yakın irtifada operasyon yürüten taşıtlar, suyun taşıta uygulamış olduğu hidrodinamik kuvveti yenmemizi sağlayarak genel havacılık hızlarına ulaşılmasına olanak tanırken yer etkisinden faydalanarak bir uçaktan daha fazla yük taşımamızı da mümkün kılmaktadır. Bu makalede yer etkisinden faydalanarak operasyon yürüten bir hoverwing taşıtı için kanat konsepti olarak geniş bir kullanım alanına sahip, kaldırma/sürükleme oranı yüksek ve düz bir alt yüzeye sahip olan NACA 4412 profili seçilmiştir. Hız olarak 22.22 m/s ve Re=4,068x106 değerlerinde yer etkisine maruz kalacağı uçuş irtifalarında türbülans modellemesi yapılmıştır. Zemine olan yükseklik 1 veter yüksekliğinden başlayarak 0.1’lik oranda azaltılırken, hücum açısı 0 dereceden başlayarak 2 şer derecelik artımlarla 10 dereceye kadar artırılarak ANSYS Fluent yardımı ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri Realizable K-Epsilon deney modelinde 2D olarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 4 derece hücum açısında ve 0.1 veter değerine denk gelen yükseklikte en yüksek kaldırma/sürükleme değeri 50 olarak elde edilmiştir.