Şiirden Şehre Balkan Şehrengizlerinde Şehir Kültürü From Poetry to City Balkan City Culture in Şehrengizs


EVECEN D., HARMANCI M. E.

IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu-IV.International Symposium on Balkan History Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina