’Koroner arter bypass cerrahisinde internal torasik arterin çıkartılmasında elektrokoter yönteminin damar duvarı morfolojisi üzerine olan etkileri’’


GONCA S. , ONAN B., SOLAKOĞLU S., GELENLİ DOLANBAY E., Onan I. S. , YENİTERZİ M., ...More

22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 25 - 28 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey