MEKÂN VE KİMLİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA “UZAK” FİLMİNİN ANALİZİ


ÖLÇER KANBUR E., ERTEN BİLGİÇ D.

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, vol.7, no.7, pp.18-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal)