Dizel motorlarında elektronik yakıt kontrol teknolojisi


Creative Commons License

Özsezen A. N., Çanakcı M.

Mühendis ve Makina, vol.47, no.561, pp.39-46, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 561
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Mühendis ve Makina
  • Page Numbers: pp.39-46
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Fuel injection systems in diesel engines have been supported with electronic circuits instead of mechanical governors have provided the possibility of injection of diesel fuel at the right time and necessary amount for every engine operating Condition. As a result of this advancing,important reductions have been of tained in the fuel consumption; noise and exhaust emissions.Electronic diesel control systems (EDC) are composing of three main items. Those are sensors, electronic control unit (ECU) and actuators.In this study, the developments in the fuel control technology of diesel engines have been investigated, by of conjubetion of comparision with classic systems.
Dizel motorlarının püskürtme sistemlerinde yakıt kontrolünün mekanik regülatörler yerine elektronik devreler ile sağlanması, motorun çalışma koşullarına göre en uygun zamanda ve gerekli miktarda yakıt püskürtmenin yapılabilmesine olanak tanımıştır, Bu gelişme sonucunda yakıt tüketimi, ses ve egzoz emisyonlarında önemli azalmalar elde edilmiştir. Elektronik dizel kontrol (EDK) sistemleri üç ana: başlık altında toplanmaktadır. Bunlar algılayıcılar, elektronik kontrol ünitesi (EKÜ) ve hareket Helen mekanizrhalardır. Bu çalışmada,, dizel motorlarının yakıt kontrol teknolojisindeki gelişmeler klasik sistemler ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.