YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ VE İŞLEVSELLİĞİ


CESUR A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.55, pp.809-816, 2018 (Peer-Reviewed Journal)