Tehlikeli Atıkların Yakma Yöntemiyle Bertaraf Edilmesine İlişkin İzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma Tesisinde Baca Gazı Emisyonlarının İncelenmesi


AYBERK H. S. , OKTOR K. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

2000'li Yıllarda Şehir ve Sanayide Atıklar ve Arıtımı Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2001

  • Basıldığı Ülke: Türkiye