Overdenture Protezler Ortodontik ve Ortognatik Cerrahiye Alternatif Tedavi


YILDIZ C., KOÇAK BÜYÜKDERE A. , ÖZKAN Y.

Türk Dişhekinleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 June 2003

  • Publication Type: Conference Paper