Politik Riskler İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları ve Uyuşmazlıklar Bağlamında Doğrudan Yabancı Yatırımlar


BAYRAKTUTAN Y., Tarı Özgür M.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar D., vol.2, no.4, pp.87-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)