Prokalsitonin İle Enflamatuvar Belirteçler CRP, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Nötrofil-Trombosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin 1-12 Ay İnfantlarda İncelenmesi


HUNÇ F. , ERALDEMİR F. C. , ACAR E. , MARAL KIR H.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Tıp Kongresi (IMCIDU), İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey