Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu


BAYNAL K., Taphasanoğlu S.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 2017 (Peer-Reviewed Journal)