Bazal hücreli karsinom tanısı almış fakat cerrahi sonrası sınır devamlılığı veya 2 mm’ye kadar yakınlığı olan hastalardan reeksizyon yapılmış olanların özellikleri ve histopatolojik materyallerin değerlendirilmesi


YAŞAR E. K. , DEMİR C. İ. , POLAT B. , ALAGÖZ M. Ş.

43. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, 10 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text