Diferansiye Tiroid Kanserleri ve Nodüler Guatrlı Hastalarda Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi


Güneş A., GÜLER S. A. , ÜREN N. , YAVUZ Ö., YİRMİBEŞOĞLU A. O. , Yılmaz T., ...More

VII.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015, Turkey, 23 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey