Enflasyonun Ekonometrik Analizi


Tarı R.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.99-113, 1992 (Peer-Reviewed Journal)