Tek Doz Oral Bisfosfonat Kullanımına Bag lı Mandibulada Osteonekroz Bir Olgu Sunumu


KAN B. , TUTUŞ E., TOKUÇ B.

22. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Kongresi, 19 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper