An Investigation of the Relationship between Agricultural Production and Greenhouse Gas Emissions


Tezcan G., Solak S.

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ankara, Turkey, 26 - 27 June 2020, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.1109/hora49412.2020.9152892
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Tarım, dünyada ve ülkemizde önemli bir emisyon kaynağıdır. Büyüyen küresel nüfus, gıda tüketiminin arttırmakta ve tarımsal üretim sistemleri

üzerinde artan bir baskı oluşturmaktadır. TÜİK tarafından 2019’da açıklanan bilgilere göre Türkiye’deki CH4 emisyonlarının %62,3’lük ve N2O

emisyonlarının ise %71’lik payı tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Hükümetler Arasıİklim Değişikliği Panelinin Değerlendirme Raporlarında çeşitli analizlerin temelini oluşturması ve küresel düzeydeki emisyon envanterleri için önemli bir bilgi

kaynağı olması sebebiyle, tarım kaynaklı sera gazı emisyon tahminlerini içeren FAOSTAT veri seti kullanılmıştır. Çalışmanın içeriğinde FAOSTAT veri setindeki tarımsal ürünlerin besin türlerine göre sınıflandırılmış ekim alanları ile CH4 ve N2O gazlarının emisyonları arasında varyans analizinden (ANOVA) de faydalanarak deney tasarımı (DOE) oluşturulmuştur. Bu deney tasarımı sonucunda emisyonlar ile ekimi

yapılan besin türleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çeşitli besin türlerinin ekilmesi sonucunda oluşan gaz emisyonları hakkında tahminler yürütülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda CH4 emisyonunun en çok meyve üretiminden, N2O emisyonunun ise sebze ürünlerinin üretilmesinden kaynaklandığı, meyve ve sebze üretiminin diğer ürünlere göre çevreye daha çok gaz salınımı gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.