The relation between trichomoniasis and contraceptive methods Doǧum kontrol yöntemleri ile trichomonasis arasindaki ilişki.


Sönmez Tamer G., Keçeli Ozcan S., Yücesoy G., Gacar G.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.33, no.4, pp.266-269, 2009 (Scopus) identifier identifier