DOĞAL AFETLERİN ROMANİZASYON SÜRECİNDEKİ ROLLERİ NİKOMEDİA ANTİK İZMİT ÇEVRESİNDE ROMA İMPARATORU HADRİAN IN ONARIM FAALİYETLERİ VEDEPREMLER


ÇALIK ROSS A. , BORA A.

5th International Earthquake Symposium, 10 - 12 Haziran 2015