Mitigation Studies, Evacuation Model and Training Module for the Istanbul Grand Bazaar in Disaster and Emergency Situations


Tunç B., Yücel G., Saraçoğlu İ., Etemadi A., Ciritçi İ., Tunç S., ...More

4.International Disaster and Resilience Kongres, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

The Grand Bazaar is one of the most important cultural heritages of Istanbul, which is still used today, with its historical and cultural value exceeding five centuries, and the value of commodities and commercial products it contains. Besides its historical importance, it also serves as one of the important trade centers of Istanbul. The Grand Bazaar, where approximately 97 different types of products are traded in inns, covered bazaars and many shops in a closed area of ​​​​approximately 45000 square meters, attracts the attention of many visitors for tourism and trade throughout the year. The construction of the Grand Bazaar, which started in 1455, continued until 1954, with its sections gradually completed. It has been exposed to many dangers throughout its history, has been damaged significantly by many fires and earthquakes around Istanbul, and then it has been repaired. It is important to reduce the damages that may be experienced in the face of a disaster due to the location of the historical bazaar, its monumental value, its being a trade center and the density of visitors. In this study, it is aimed to prevent loss of life in Istanbul Grand Bazaar during and after a possible disaster and emergency, to minimize the economic damage to occur in workplaces, to create an earthquake awareness training module with a disaster emergency and evacuation plan that will ensure safe evacuation of people. For this purpose, field observations and measurements were made for the gates, streets, shops and human densities in the Istanbul Grand Bazaar, and primary results were obtained based on these. The current situation of the Grand Bazaar has been evaluated with the primary results obtained, and suggestions for the purpose of the study have been put forward.


Kapalıçarşı beş yüzyılı aşan tarihi ve kültür değeri, barındırdığı emtia ve ticari ürün değeriyle günümüzde halen kullanılan İstanbul’un en önemli kültür mirasları içinde yer almaktadır. Tarihi öneminin yanında İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri olarak da hizmet vermektedir. Yaklaşık 45000m2’lik kapalı alan içerisinde bulunan hanlar, bedestenler ve çok sayıda dükkanda yaklaşık 97 farklı türde ürün ticaretinin yapıldığı Kapalıçarşı, yılın her döneminde turizm ve ticaret amacıyla çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. Kapalıçarşı’nın 1455 yılında başlanan yapımı, kademeli olarak tamamlanan bölümleri ile 1954 yılına kadar devam etmiştir. Tarihi boyunca birçok tehlikeye maruz kalmış, çok sayıda yangın ve İstanbul çevresinde meydana gelen depremlerden önemli ölçüde zarar görmüş, ardından onarılmıştır. Tarihi çarşının konumu, anıtsal yapı değeri, bir ticaret merkezi olması ve ziyaretçi yoğunluğu gibi nedenlerle bir afet karşısında yaşanabilecek zararların azaltılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, olası bir afet ve acil durum sırası ve sonrasında İstanbul Kapalıçarşı içinde yaşanabilecek can kayıplarının önlenmesi, işyerlerinde oluşacak ekonomik zararın en aza indirilmesi, insanların güvenli tahliyesini sağlayacak afet acil durum ve tahliye planı ile bir deprem bilinci eğitim modülü oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, İstanbul Kapalıçarşı içerisindeki kapılar, sokaklar, dükkanlar ve insan yoğunluklarına yönelik saha gözlem ve ölçümleri yapılmış, bunlara dayalı ilksel sonuçlar elde edilmiştir. Kapalıçarşı’nın mevcut durumu, elde edilen ilksel sonuçlar ile değerlendirilmiş çalışmanın amacına yönelik öneriler ortaya konulmuştur.