Sait Faik’ten Günümüz Gençliğine Ulaşmayan Alıntı Sözler


Creative Commons License

Acar K.

Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2004, pp.4-23

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4-23

Abstract

Bu bildiride Sait Faik Abasıyanık'ın Tüneldeki Çocuk adlı hikâye kitabında bulunan ve 1936-1947 yılları arasında yazıldığı bilinen on yedi hikâyenin söz varlığı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, bu hikâyelerde yer alan sözlerin aradan geçen yaklaşık yetmiş yıllık süreç içinde anlaşılırlığını koruyup korumadığının belirlenmesidir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış, uygulanan anketle hikâyelerdeki 200 sözün üniversite öğrencileri tarafından bilinip bilinmediği, kullanılıp kullanılmadığı ölçülmüştür. Çalışma sonunda öğrencilerin % 21'inin bu kelimelerin anlamını ya bilmedikleri ya da eksik veya yanlış bildikleri belirlenmiştir.