Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile geometriye yönelik tutumları arasındaki ilişki


KATRANCI Y. , Özdişçi S.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text