Celâleddîn ed-Devvânî ve Fatiha Sûresi Tefsiri


Creative Commons License

ÇİÇEK M., Yılmaz E.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.35, pp.1-22, 2019 (ESCI) identifier